wetten-analyseren.nl snapshot

wetten-analyseren.nl

Home

Van wetten moet je de samenhang binnen een wet en tussen wetten kennen. De samenhang kun je herleiden uit de tekst van de wet. Wat met elkaar te maken heeft is beschreven. Verbanden herkennen is lastig. Wij helpen de verbanden te ontdekken met een

Last seen: October 2nd at 6:25pmVisit site