previsio.nl snapshot

previsio.nl

Betekeniseconomie | Previsio

Op weg naar een betekeniseconomie en brede welvaart. Op het snijvlak van Ruimte, Economie, Welzijn en Mobiliteit, assisteer ik lokale overheden, besturen en ondernemers bij het opstellen, toetsen en haalbaar maken van beleid- en investeringsplannen i

Last seen: December 4th at 11:58amVisit site