kristinalarsen.se snapshot

kristinalarsen.se

kristinalarsen.se

Jag erbjuder psykodynanimisk psykoterapi i stockholm. Jag arbetar bland annat med affektfokuserad psykoterapi (även kallad känslofokuserad psykoterapi). AEDP är en särskild inriktning inom dessa affektfokuserade metoder där jag har ett flertal utbild

Last seen: September 24th at 10:13pmVisit site