konstterapi.se snapshot

konstterapi.se

Konstterapi - Konstterapi

Konstterapi aktiverar och understödjer människans skapande krafter. Konstnärliga metoder balanserar hela människan & stärker möjligheten till nyorientering.

Last seen: March 24th at 2:44pmVisit site